VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA ZASEBNOSTI
ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov, je za nas bistvenega pomena. Zavezani smo k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v  Šolskem centru Celje.

I. Osnovni podatki o nas kot upravljalcu osebnih podatkov

II. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

III. Šolstvo in osebni podatki

IV. Obdelava osebnih podatkov drugih kategorij posameznikov

V. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

VI. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

VII. Hramba podatkov

VIII. Avtomatično sprejemanje odločitev ter profiliranje

IX. Varovanje zasebnosti

X. Uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

XI. Posodabljanje politike zasebnosti

I. Osnovni podatki o nas kot upravljalcu osebnih podatkov

Upravljalec: ŠOLSKI CENTER CELJE

Sedež: Pot na Lavo 22, Celje

Davčna številka: SI76965007

Matična številka: 5082692000

IBAN: SI56 0110 0603 0696 740

Zakoniti zastopnik: Mojmir Klovar

Telefon: (03) 428 58 00 – centrala

                (03) 428 58 31 – tajništvo direktorja

                (03) 428 58 80 – (FAKS)

                (03) 428 58 27 – računovodstvo

Naslov e-pošte: info@sc-celje.si

Spletni naslov: https://www.sc-celje.si

Dejavnost upravljalca: izobraževanje

 

II. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Vaše podatke zbiramo in nadalje obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1. Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobimo od vas, kadar:

1.1 ste udeleženec izobraževanja, ki ga izvajamo,

1.2 ste starš oz. skrbnik udeleženca našega izobraževanja,

1.3 uporabljate našo spletno stran,

1.4 nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

 

1.1

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za udeležence izobraževanja pridobite v poglavju Šolstvo in osebni podatki

 

1.2

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za starše oz. skrbnike udeležencev izobraževanja pridobite v poglavju Šolstvo in osebni podatki

 

1.3

Naša spletna stran je  javno dostopna in namenjena za uporabo in informiranje dijakov in  širše javnosti, omogoča pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, da boste  v kontakt s ŠCC stopili na drugačen način  (preko telefona, elektronske pošte,…).

ŠCC  podatke v zvezi z obiskom spletne strani uporablja za naslednje namene:

-za spremljanje in analizo delovanja spletnih aplikacij,

-za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev ŠCC ,

-za obveščanje o storitvah ŠCC in drugih pomembnih informacijah (razpisi, dogodki, ipd.),

-ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

Ob obisku spletne strani strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

-IP naslov,

-URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,

-nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,

-vsebine, do katerih dostopate na spletni strani,

-datum dostopa in trajanje obiska spletne strani.

 

Glede piškotkov:

Na spletni strani boste zasledili tudi termin »Piškotki«. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oz. uporabnik spletne strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

Shranjevanje piškotkov je pod vašim popolnim nadzorom, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabljate, hranjenje piškotkov omejite ali onemogočite. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

 

Glede  izpolnjevanja spletnih obrazcev:

V spletnih obrazcih so praviloma zahtevani osebni podatki, ki jih ŠCC  potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev. Preko spletne strani ŠCC so dostopni naslednji spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke te politike zasebnosti zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:

Obrazec Podatki o posamezniku (poleg zgoraj navedenih podatkov) Namen obdelave podatkov
Erasmus+ točka Osebni podatki kot jih zahteva vsakokratni razpis Zagotavljanje mobilnosti
Nabiralnik idej Ime, priimek, elektronski naslov (kadar je  mogoče  identificirati  posameznika)

- prostovoljen vpis navedenih podatkov

Zagotavljanje informiranosti
Želim vprašati elektronski  naslov  (kadar  je   mogoče identificirati posameznika)

- prostovoljen vpis navedenih podatkov

Zagotavljanje informiranosti

Preko spletne strani se omogoča tudi dostop do  informacijskega sistema EviWeb. Informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z navedenim informacijskim sistemom  pridobite v poglavju Šolstvo in osebni podatki

 

1.4

Posamezniki lahko na ŠCC oz. na elektronske naslove, objavljene na spletni strani www.sc-celje.si naslovite tudi pismo ali elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. ŠCC  bo vaš naslov, elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdeloval v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

V stik s ŠCC  lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo zaposleni ŠCC, kadar ste izrazili željo za takšen način vzpostavitve stika z vami oziroma ste privolili v izvedbo telefonskega klica.

Z namenom varovanja ljudi in premoženja ŠCC  izvajamo snemanje vhodov v prostore. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, v katerem se izvaja videonadzor.

 

O snemanju na dogodkih v organizaciji ŠCC:

ŠCC organizira raznovrstne športne, kulturne in družbeno odgovorne prireditve, v okviru katerih lahko tudi obdelujemo osebne podatke udeležencev.

Do prve obdelave osebnih podatkov navadno pride že ob prijavi udeleženca, kadar se je na dogodek treba prijaviti. Pri izdelavi prijavnic zato skrbimo, da zahtevamo le tiste podatke, ki jih od udeležencev zares potrebujemo za samo izvedbo prireditve oz. dogodka. Posameznik lahko ob prijavi na dogodek izpolni tudi obrazec »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« – tj. posnetkov, na katerih je upodobljen, kar pomeni fotografijo in/ali videoposnetek. Obdelavo posnetkov, ki vsebujejo podobo posameznika, izvajamo na podlagi njegove privolitve – toliko bolj pazljivi smo, kadar je na posnetku mladoletna oseba, mlajša od 15 let (v tem primeru zahtevamo, da privolitev za obdelavo osebnih podatkov poda njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik). Privolitev potrebujemo tako za izdelavo posnetka, kot tudi za objavo na spletnih straneh, socialnih omrežjih, tiskanih medijih ipd. Brez privolitve tako objavimo zgolj tiste fotografije, na katerih oseba ni določljiva.

Drugače ravnamo v primeru množičnih obiskov ali večjih prireditev. Vsak posameznik, ki se udeleži večje ali javne prireditve (kot nastopajoči ali kot gledalec) se mora zavedati, da obstaja na takšni prireditvi večja verjetnost, da bo posnet. Na tovrstnih prireditvah tako lahko posnamemo in objavimo posnetek o dogodku kot takšnem oz. posnamemo reportažo, ki vključuje podobe posameznika, pri čemer pazimo, da posameznik ni osrednji motiv posnetka. Pred izvedbo tovrstne prireditve vedno objavimo obvestilo o tem, da bo prireditev snemana. Če želite, da se objavljena fotografija, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, odstrani, ali če se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v video prispevku, vas prosimo, da nam to v naprej oziroma čim prej sporočite. ŠCC  fotografije oz. videoposnetke za namen objave foto galerije dogodka oz. video prispevka in naknadne promocije dogodka obdeluje v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

III. Šolstvo in osebni podatki

Če se  izobražujete  v kateri izmed šol v okviru ŠCC, lahko izobraževanje izvajamo zgolj s tem, da obdelujemo vaše osebne podatke. To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, na primer  izvajanje pouka, ocenjevanje, izdaja spričeval in podobnih dejanj, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob vpisu oziroma tekom šolanja, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. Odvisno od okoliščin, pa moramo včasih te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem izobraževanja povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago.

 

Pridobitev osebnih podatkov

Večinoma osebne podatke pridobimo od vas samih ob vpisu, v določenih primerih,  pa jih lahko pridobimo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb ali državnih organov.

 

Glede  informacijskega sistema EviWeb

Informacijski sistem EviWeb je zasnovan na dveh delih in sicer:

-lokalni, ki je namenjen uporabi v šoli z dostopom do vseh podatkov (glede na pravice/pooblastila uporabnikov) in je dostopen le znotraj LAN omrežja ŠC Celje,

-javni, imenovan tudi ePortal, ki je namenjen predvsem dijakom in staršem (zunanji uporabniki).

Zunanji uporabniki lahko dostopajo v sistem preko ePortala, kjer se prijavijo z uporabniškim imenom in geslom.  V portalu je na voljo pregled različnih podatkov:

Ocene: ocene dijaka, pridobljene v šolskem letu,

Izostanki: datumi in ure izostankov,

Ocenjevanje znanja: datumi napovedanih pisnih ali ustnih preverjanj znanja,

Urnik oddelka: objavljen tudi na spletni strani šole,

Pogovorne ure: »Govorilne ure« učiteljev za starše in dijake,

Stik s profesorji: dostop do profesorjev – telefon, email…,

Malica in subvencije: datumi in višine subvencij prejetih iz CEUVIZ, če je dijak prijavljen na malico,

Prijava k izpitu: elektronsko prijavljanje k izpitom ob koncu pouka,

Vpis v novo šolsko leto: prijava na US, malico in dodatno ponudbo v naslednjem šolskem letu,

Pomoč: pomoč za delo z aplikacijo.

Dodatne informacije po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov so dostopne na tej povezavi.

 

IV. Obdelava osebnih podatkov drugih kategorij posameznikov

V kolikor niste  udeleženec  izobraževanja,  starš oz skrbnik udeleženca izobraževanja ali obiskovalec naše spletne strani, se lahko seznanite z nekaj dodatnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki so dostopne na tej povezavi.

 

V. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov navadno ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa je ŠCC primoran vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali če z gotovostjo izkažejo, da ste jih sami pooblastili za pridobitev vaših podatkov.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

 

Seznam kategorij uporabnikov vaših osebnih podatkov:

Uporabnik Pravna podlaga Namen
Ministrstvo, pristojno za šolstvo Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja vodenje evidenc
Državni izpitni center Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o  gimnazijah, Zakon o maturi vodenje evidenc, izvajanje vpisa
Sodišča Zakon o sodiščih, procesni in materialni predpisi za vodenje postopkov
Sodni izvedenci Zakon o sodiščih za podajanje mnenj glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon
Policija, tožilstva Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o državnem tožilstvu izvajanje policijskih nalog, izvajanje tožilskih nalog
Odvetniki Zakon o odvetništvu, materialni predpisi za namene pravnega zastopanja
Fakulteta za šport Privolitev spremljanje telesne aktivnosti
Druge osebe, na podlagi privolitve stranke Privolitev za namene, navedene v privolitvi
Zunanji izvajalci IT storitev Legitimni interes reševanje tehničnih in uporabniških težav
Zunanji izvajalec šolske prehrane Zakon o šolski prehrani Izvajanje šolske prehrane
Partnerji za izvajanje izmenjav privolitev Izvajanje mednarodnih izmenjav
Inšpektorati Zakon o inšpekcijskem nadzoru, procesni in materialni predpisi izvajanje inšpekcijskega nadzora
izvajalci poštnih storitev Zakon o poštnih storitvah izvajanje poštnih storitev
Finančna uprava RS davčna zakonodaja izpolnjevanje davčnih obveznosti
Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve ZEPDSV izpolnjevanje pravic zaposlenih
Zavod za pokojninsko in Invalidsko zavarovanje ZPIZ-2 uveljavljanje pravic zaposlenih
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZVZZ uveljavljanje pravic zaposlenih
Zavod RS za zaposlovanje zaposlenih ZZZPV uveljavljanje pravic zaposlenih
Statistični urad RS ZEPDSV izvajanje analiz
Storitve tretjih oseb (Google) Privolitev prikaz lokacije
Platforme socialnih medijev Privolitev predstavitev

Platforme socialnih medijev vključujejo Facebook, Youtube in Instagram. Navedeni nastopajo kot neodvisni upravljavci osebnih podatkov, ki bodo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z njihovo politiko zasebnosti. Google je neodvisni upravljavec osebnih podatkov in ponudnik storitev (npr: Google Maps, Google Analytics), ki vaše osebne podatke obdeluje skladno z njihovo politiko zasebnosti.

 

OPOZORILO:

Z uporabo spletne strani  ŠCC in objavo in uporabo na platformah socialnih medijev, se vaši osebni podatki lahko prenesejo in obdelujejo v ZDA ali tretjo državo oziroma ni mogoče preprečiti takega prenosa in nadejane obdelave s strani platform socialnih medijev. V tem primeru lahko pride do manjšega pravnega varstva vaših osebnih podatkov kot predvideva Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Izrecno opozarjamo, da od 16. julija 2020, zaradi pravnega spora med posameznikom in irskim nadzornim organom, tako imenovani "Zasebnostni ščit", ki je v določenih okoliščinah potrdil ustrezno raven varstva osebnih podatkov v ZDA, ni več veljaven. Tveganja za vas kot uporabnika so v vsakem primeru pooblastila ameriških obveščevalnih služb in pravni položaj v ZDA, ki po mnenju Sodišča EU trenutno ne zagotavlja več ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.  Kadar ameriški ponudniki ponujajo to možnost, se odločimo za obdelavo osebnih podatkov na strežnikih v EU. S tem naj bi tehnično zagotovili, da se podatki nahajajo v Evropski uniji in da dostop ameriških organov do njih ni mogoč.

 

VI. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

ŠCC za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto ŠCC, pri čemer ŠCC s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklene ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zaveže k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajal sam. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za ŠCC in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

 

Seznam kategorij obdelovalcev vaših osebnih podatkov:

Zunanji izvajalci IT storitev izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije  ter razvoja sistemov
IZUM izvajanje knjižnične dejavnosti (sistem Cobiss)
Izvajalci uničevanja dokumentacije izvajalci postopkov odvoza in uničevanja dokumentacije
Pogodbeni partner za izvedbo dogodka izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo dogodka
Tiskarji izvajanje storitev tiskanja dokumentov
Ponudniki storitev plačilnega prometa izvajanje plačil

 

VII. Hramba podatkov

Kadar vaše  osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonov, jih hranimo do izteka zakonskih rokov hrambe. Zakon o gimnazijah in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v zvezi z evidencami, ki se vodijo  za vpisane osebe, predpisuje, da se le-te shranjujejo trajno. Tudi evidence o zaposlenih delavcih se na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugih predpisov trajno hranijo. Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe, jih hranimo do izpolnitve obveznosti po pogodbi ter do izteka rokov, ki jih določajo predpisi s področja hrambe poslovne dokumentacije ter s področja davkov. Videoposnetki vstopov/izstopov v prostore se hranijo največ eno leto. Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani oz. do roka, opredeljenega v privolitvi.

 

VIII. Avtomatično sprejemanje odločitev ter profiliranje

Avtomatičnega sprejemanja odločitev ter profiliranja ne izvajamo.

 

IX. Varovanje zasebnosti

V ŠCC izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v ŠCC

Vsi zaposleni v ŠCC, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in prakse zaščite podatkov.

Računalniška mreža je zaščitena pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

ŠCC preko digitalnih socialnih omrežij Facebook in Instagram  stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.

Spletna stran ŠCC  lahko omogoča povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključujejo strani in storitve tretjih oseb. ŠCC  ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd. V primeru, da se odločite obiskati tako povezavo, nismo odgovorni za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo posredno ali neposredno odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelovanje kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli vnašanjem svojih osebnih podatkov vanje seznanite z njihovimi politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

 

X. Uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, lahko posameznik kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov; prav tako lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano po klasični ali elektronski pošti na naš naslov. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

XI. Posodabljanje politike zasebnosti

ŠCC si pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti.

Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

ŠCC vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te politike.

Obvestilo posameznikom po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov glede obdelave osebnih podatkov

Te informacije so namenjene seznanitvi posameznikov z informacijami, ki vam jih moramo zagotoviti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi Uredba).

Za dodatne informacije vas prijazno vabimo, da se seznanite tudi z našo Politiko zasebnosti Šolskega centra Celje in drugimi informacijami.

I. Obvestilo posameznikom po 13. členu Uredbe

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki
2. Kako pridobimo vaše osebne podatke
3. Kategorije osebnih podatkov
a. Podatki, ki se zbirajo na podlagi šolske zakonodaje
b. Podatki, ki se nanašajo na druge kategorije posameznikov
4. Nameni obdelave osebnih podatkov
5. Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov ter obdelovalci osebnih podatkov
6. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?
7. Ali ima posameznik kakšno obveznost v zvezi z zagotavljanjem osebnih podatkov?
8. Ali se bodo osebni podatki iznašali v tretje države?
9. Ali se izvaja avtomatizirano sprejemanje odločitev ter profiliranje?
10 Katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki?

II. Obvestilo posameznikom po 14. členu Uredbe

 

I. Obvestilo posameznikom po 13. členu Uredbe

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

ŠOLSKI CENTER CELJE
Pot na Lavo 22, Celje
(03) 428 58 00
info@sc-celje.si

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:
Kaja Dosedla, odvetnica
Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur
041 981 610
odvetnica.dosedla@siol.si

2. Kako pridobimo vaše osebne podatke?

Osebne podatke pridobimo praviloma neposredno od vas.

Pri izvajanju naših storitev lahko v skladu s predpisi uporabljamo tudi osebne in druge podatke, pridobljene iz naslednjih virov:
- zbirke podatkov državnih organov (npr. Zavod RS za šolstvo, centri za socialno delo,…)
- javno objavljeni podatki in/ali zbirke podatkov na podlagi javno objavljenih podatkov
- in od drugih oseb na podlagi vaše privolitve.

Osebne podatke pridobimo tudi, ker uporabljate našo spletno stran.

3. Kategorije osebnih podatkov

a. Podatki, ki se nanašajo na kandidate za vpis, vpisane dijake/študente ter vpisane v izredno/drugo izobraževanje:

Kategorija posameznikov Namen obdelave Podlaga za obdelavo Vir podatkov Kategorije osebnih podatkov
Kandidati za vpis, vpisani dijaki in osebe, vpisane v izredno izobraževanje ter njihovi starši/zakoniti zastopniki Izvajanje izobraževalnega procesa, izvajanje praktičnega izobraževanja izvajanje šolske prehrane, izvajanje knjižnične dejavnosti, obveščanje staršev Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Zakon o šolski prehrani, Zakon o knjižničarstvu, soglasje posameznik, javne zbirke podatkov osebni podatki, določeni s predpisi, podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje učne pogodbe, podatki, zbrani na podlagi soglasja
Kandidati za vpis, vpisani študenti Izvajanje izobraževalnega procesa, izvajanje praktičnega izobraževanja, izvajanje knjižnične dejavnosti Zakona o višjem strokovnem izobraževanju posameznik, javne zbirke podatkov osebni podatki, določeni s predpisi, podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje učne pogodbe, podatki, zbrani na podlagi soglasja
Imetniki certifikatov NPK Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Posameznik, javne zbirke podatkov osebni podatki, določeni s predpisi
Udeleženci izobraževanja, ki vstopajo v poslovne prostore upravljavca varovanje premoženja in oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih upravljavca, evidentiranje vstopa legitimni interes posameznik  slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, nad katerim se izvaja videonadzor

b. Podatki, ki se nanašajo na druge kategorije posameznikov:

Kategorija posameznikov Namen obdelave Podlaga za obdelavo Vir podatkov Kategorije osebnih podatkov
zaposleni pri upravljavcu sklenitev in izvajanje pogodbe o zaposlitvi, posredovanje podatkov upravičenim uporabnikom, izpolnjevanje obveznosti, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom določajo predpisi, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu in požarne varnosti ter izvajanje drugih obveznosti, ki izhajajo iz predpisov in pogodb Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o dohodnini in drugi, kolektivne pogodbe, pogodba, soglasje posameznik, javne zbirke podatkov osebni podatki, določeni s predpisi, podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe, podatki na podlagi soglasja
iskalci zaposlitve izbira kandidata za objavljeno prosto delovno mesto Zakon o delovnih razmerjih, drugi predpisi, ki določajo pogoje za zasedbo delovnega mesta posameznik podatki, ki jih sporoči iskalec zaposlitve (ime, priimek, datum rojstva, kontaktni podatki, podatki o šolanju, podatki o delovnih izkušnjah, podatki o dodatnih znanjih, reference in drugi)
fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe sklenitev in izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske oz. podjemne pogodbe pogodba, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Obligacijski zakonik posameznik kontaktni podatki in podatki za sklenitev in izvajanje pogodbe
dijaki in študenti, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice napotnica za študentsko delo, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela in drugi študentski servis, posameznik podatki s študentske napotnice: ime, priimek, kontaktni podatki, podatki o izobraževalni ustanovi in študiju, študentski status, vrsta dela, datum opravljanja dela, število opravljenih ur
člani Sveta staršev in Sveta zavoda sklicevanje sej, udeležba na sejah Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja posameznik, zbirke podatkov podatki, ki jih določajo predpisi
upokojenci, ki so bili pred upokojitvijo zaposleni pri upravljavcu
za izvajanje obveščanja o dogodkih v družbi
soglasje
posameznik
ime, priimek, kontaktni podatki
zunanji obiskovalci in zaposleni, ki vstopajo v poslovne prostore upravljavca
varovanje premoženja in oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih upravljavca, evidentiranje vstopa
legitimni interes
posameznik
podatki o obiskovalcu (ime, priimek, datum prihoda in odhoda), namen obiska, slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, nad katerim se izvaja videonadzor
predstavniki pogodbenih partnerjev (izvajalci in dobavitelji)
izvajanje pogodb o izvedbi storitev in dobavi blaga
pogodba
posameznik, poslovni subjekt, v imenu katerega dela predstavnik
ime, priimek, kontaktni podatki, delovno mesto, firma pogodbenega partnerja, drugi podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe
odvetniki, izvršitelji, stečajni upravitelji, sodni izvedenci in cenilci ter sodni tolmači
komunikacija v postopku po nalogu sodišča ali stranke, ki jo zastopa odvetnik ali na podlagi zakonskega pooblastila v postopkih osebnega stečaja, izvršbe in zavarovanja in drugih postopkih
Zakon o odvetništvu in pooblastilo za zastopanje, Zakon o sodiščih, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in drugi
posameznik, druge osebe v postopkih, zbirke podatkov
Ime in priimek in kontaktni podatki, vsebina zahteve, vloge v postopku, mnenja ali poročila
udeleženci dogodkov, ki jih organizira ali soorganizira upravljavec
organizacija ali soorganizacija prireditev, pošiljanje vabil na razne prireditve in aktivnosti ter dogodke ter za objavo v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani upravljavca, na njegovih profilih družbenih omrežij ter spletnih straneh posameznih dogodkov, izvajanje drugih aktivnosti v skladu s podano privolitvijo
privolitev, brez privolitve v primeru udeležbe posameznika na množičnih dogodkih, pogodba
posameznik, poslovni subjekti
kontaktni podatki, in drugi podatki, ki jih podajo posamezniki, v okviru množičnih dogodkov in fotografiranje množice ni obdelave osebnih podatkov, razen, ko je subjekt posnetka konkretni posameznik
uradne osebe v organih inšpekcijski postopki, prekrškovni postopki in izmenjava različnih vlog v postopkih, mnenja in pojasnila organov Zakon o upravnem postopku, Zakon o prekrškovnem postopku, Zakon o inšpekcijskem nadzoru in drugi posameznik, organ ime, priimek, delovno mesto/naziv uradne osebe, naziv organa in kontaktni podatki
Obiskovalci spletnih strani spremljanje in analizo delovanja spletnih aplikacij, tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev, obveščanje o storitvah in drugih pomembnih informacijah (razpisi, dogodki, ipd.) Legitimni interes posameznik IP naslov, URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani, nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata, vsebine, do katerih dostopate na spletni strani, datum dostopa in trajanje obiska spletne strani, drugi podatki, če se izpolni spletni obrazec

4. Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakonom o gimnazijah in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih lahko kot upravljavec obdelujemo. Vaše podatke obdelujemo zaradi:

a) izpolnjevanja zakonskih obveznosti:
Poglavitni namen obdelave vaših osebnih podatkov je predvsem izpolnjevanje zakonske obveznosti izobraževanja in izpolnjevanj zakonskih obveznosti do zaposlenih delavcev.

b) izpolnjevanja pogodbenih obveznosti:
Z določenimi posamezniki stopamo v pogodbene odnose in v tovrstnih primerih je namen obdelave osebnih podatkov izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

c) zagotavljanja legitimnih interesov šole:
Kadar je potrebno, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi legitimnih interesov, med katere spadajo:
-za tehnično vzdrževanje naših spletnih strani in storitev zaradi zagotavljanja varnosti spletnih strani in z njimi povezanih storitev ter z namenom preprečevanja zlorab,
-zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente,
-za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih legitimnih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam in zaradi zagotavljanja hišnega reda v poslovnih prostorih zavarovalnice,

č) na podlagi privolitve:
Vaše osebne podatke za določene namene uporabe uporabe lahko obdelujemo samo na podlagi vaše privolitve (npr. objavo fotografij na spletni strani…) Vašo privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

5. Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov ter obdelovalci osebnih podatkov ter druge osebe, ki so jim lahko razkriti vaši osebni podatki:

V ŠCC vaše osebne podatke obdelujejo osebe, ki so zadolžene za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti (zaposleni). Med uporabniki osebnih podatkov so v skladu s predpisi tudi druge kategorije uporabnikov, ki so navedene na Seznamu kategorij uporabnikov osebnih podatkov:

Uporabnik Pravna podlaga Namen
Ministrstvo, pristojno za šolstvo Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja vodenje evidenc
Državni izpitni center Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o gimnazijah, Zakon o maturi vodenje evidenc, izvajanje vpisa
Sodišča Zakon o sodiščih, procesni in materialni predpisi za vodenje postopkov
Sodni izvedenci Zakon o sodiščih za podajanje mnenj glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon
Policija, tožilstva Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o državnem tožilstvu izvajanje policijskih nalog, izvajanje tožilskih nalog
Odvetniki
Zakon o odvetništvu, materialni predpisi
za namene pravnega zastopanja
Fakulteta za šport
Privolitev
spremljanje telesne aktivnosti
Druge osebe, na podlagi privolitve stranke
Privolitev
za namene, navedene v privolitvi
Zunanji izvajalci IT storitev
Legitimni interes
reševanje tehničnih in uporabniških težav
Zunanji izvajalec šolske prehrane
Zakon o šolski prehrani
izvajanje šolske prehrane
Partnerji za izvajanje izmenjav privolitev izvajanje mednarodnih izmenjav
Inšpektorati Zakon o inšpekcijskem nadzoru, procesni in materialni predpisi izvajanje inšpekcijskega nadzora
izvajalci poštnih storitev Zakon o poštnih storitvah izvajanje poštnih storitev
Finančna uprava RS davčna zakonodaja izpolnjevanje davčnih obveznosti
Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve
ZEPDSV
izpolnjevanje pravic zaposlenih
Zavod za pokojninsko in Invalidsko zavarovanje
ZPIZ-2
uveljavljanje pravic zaposlenih
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZZVZZ
uveljavljanje pravic zaposlenih
Zavod RS za zaposlovanje
ZZZPV
uveljavljanje pravic zaposlenih
Statistični urad RS
ZEPDSV
izvajanje analiz
Storitve tretjih oseb (Google)
Privolitev
prikaz lokacije
Platforme socialnih medijev Privolitev predstavitev

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, katerih pogodbene obveznosti v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov skrbno nadzorujemo. Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov:

Zunanji izvajalci IT storitev izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov
IZUM izvajanje knjižnične dejavnosti (sistem Cobiss)
Izvajalci uničevanja dokumentacije izvajalci postopkov odvoza in uničevanja dokumentacije
Pogodbeni partner za izvedbo dogodka izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo dogodka
Tiskarji izvajanje storitev tiskanja dokumentov
Ponudniki storitev plačilnega prometa izvajanje plačil

6. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonov, jih hranimo do izteka zakonskih rokov hrambe. Zakon o gimnazijah in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v zvezi z evidencami, ki se vodijo za vpisane osebe, predpisuje, da se le-te shranjujejo trajno. Tudi evidence o zaposlenih delavcih se na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugih predpisov trajno hranijo. Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe, jih hranimo do izpolnitve obveznosti po pogodbi ter do izteka rokov, ki jih določajo predpisi s področja hrambe poslovne dokumentacije ter s področja davkov. Videoposnetki vstopov/izstopov v prostore se hranijo največ eno leto. Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani oz. do roka, opredeljenega v privolitvi.

7. Ali ima posameznik kakšno obveznost v zvezi z zagotavljanjem osebnih podatkov?

Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih moramo kot upravljavec zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi (npr. v skladu s predpisi s področja šolstva delovnih razmerij ipd.).

8. Ali se bodo osebni podatki iznašali v tretje države?

Platforme socialnih medijev vključujejo Facebook, Youtube in Instagram. Navedeni nastopajo kot neodvisni upravljavci osebnih podatkov, ki bodo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z njihovo politiko zasebnosti Google je neodvisni upravljavec osebnih podatkov in ponudnik storitev (npr: Google Maps, Google Analytics), ki vaše osebne podatke obdeluje skladno z njihovo politiko zasebnosti.

OPOZORILO:
Z uporabo spletne strani ŠCC in objavo in uporabo na platformah socialnih medijev, se vaši osebni podatki lahko prenesejo in obdelujejo v ZDA ali tretjo državo oziroma ni mogoče preprečiti takega prenosa in nadejane obdelave s strani platform socialnih medijev. V tem primeru lahko pride do manjšega pravnega varstva vaših osebnih podatkov kot predvideva Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Izrecno opozarjamo, da od 16. julija 2020, tako imenovani "Zasebnostni ščit", ki je v določenih okoliščinah potrdil ustrezno raven varstva osebnih podatkov v ZDA, ni več veljaven. Tveganja za vas kot uporabnika so v vsakem primeru pooblastila ameriških obveščevalnih služb in pravni položaj v ZDA, ki po mnenju Sodišča EU trenutno ne zagotavlja več ustrezne ravni varstva osebnih podatkov. Kadar ameriški ponudniki ponujajo to možnost, se odločimo za obdelavo osebnih podatkov na strežnikih v EU. S tem naj bi tehnično zagotovili, da se podatki nahajajo v Evropski uniji in da dostop ameriških organov do njih ni mogoč.

9. Ali se izvaja avtomatizirano sprejemanje odločitev ter profiliranje?

Avtomatičnega sprejemanja odločitev ter profiliranja ne izvajamo.

10. Katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki?

Kadarkoli lahko zahtevate:
-dostop do svojih osebnih podatkov (pridobite informacijo o tem ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke, dostopate do njih oz. pridobite kopijo osebnih podatkov, pridobite informacijo o namenih njihove obdelave, vrstah podatkov, uporabnikih teh podatkov oz. njihovih kategorijah ipd.)
-popravek ali izbris vaših osebnih podatkov (izbrisa ni moč zahtevati za podatke, ki se hranijo oz. obdelujejo na podlagi zakona, v nekaterih primerih pa lahko izbris podatkov hkrati pomeni tudi prenehanje pogodbenega razmerja z nami)
-omejitev obdelave vaših osebnih podatkov (npr. dokler se ne preveri njihova točnost)
-ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vami, ki poteka izključno v legitimnem interesu ali javnem interesu (v tem primeru prenehamo obdelovati vaše osebne podatke; izjema velja, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadarkoli začasno ali trajno prekličete podano privolitev za obdelavo. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica.

Svoje zahtevke uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo pošljete po klasični ali elektronski pošti.

Kadar se nam porodi upravičen dvom v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko od njega zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko ŠCC zaračuna razumno pristojbino ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov na sploh v Republiki Sloveniji izvaja Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

II. Obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov glede obdelave osebnih podatkov

Ko bomo na ŠCC pridobili osebne podatke od tretjih oseb vas bomo o tem v skladu s 14. členom Splošne uredbe obvestili s posebnim obrazcem.

[embeddoc url="https://it.sc-celje.si/wp-content/uploads/2022/09/SC-Celje-pravilnik-ZVop256.pdf"]

[embeddoc url="https://it.sc-celje.si/wp-content/uploads/2022/09/SCC-Izjava-o-dostopnosti.pdf"]

[embeddoc url="https://it.sc-celje.si/wp-content/uploads/2022/09/SC-Celje-obvestilo-o-izvajanju-videonadzora91.pdf"]

Skip to content