LOGOTIP

Logotip Šolskega centra Celje je sestavljen iz napisa in slikovnega znaka, ki sta neločljivo povezana.
Ime Šolski center Celje je izpisano v velikih tiskanih črkah v črkopisu Utsaah Bold.Najmanjša dovoljena višina loga je 15 mm.

ENOTE ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Logotipi enot Šolskega centra Celje se med seboj ločujejo z imeni enot, ki se pojavijo pod obstoječim logotipom.
Črkopis je prilagojen novi podobi, navedena razmerja se v nobenem primeru ne smejo spreminjati.
Ločnica med nazivom enote in slikovnim znakom je tanka prekinjena linija.
Naziv enote je izpisan v črkopisu Utsaah Bold, prilagojen na prostor, ki je za napis namenjen.Najmanjša dovoljena višina loga je 25 mm.

 

VZOREC – SLIKOVNI SIMBOL

Vzorec sestavljajo krogi, povezani v cvet – slikovni znak v barvah enot Šolskega centra Celje. Simbolno prikazuje Šolski center Celje, ki je obdan s pripadajočimi sedmimi enotami.

Barvna različica se uporablja kot dodatek k oblikovanju različnih tiskovin kot so mape, diplome, darila …
Enobarvna različica (siva) se uporablja v poslovnih tiskovinah oz. v primeru enobarvnega tiska. Možna je uporaba tudi različica samo z obrobo.

 

ENOTE ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Vzorci – slikovni znaki enot Šolskega centra Celje prav tako nastopajo v dveh različicah – s sivinami ali z obrobami, pri obeh pa je obarvana enota Šolskega centra Celje. 

TIPOGRAFIJA

Za podporo celostni grafični podobi Šolskega centra Celje je določen omejen nabor tipičnih pisav.
Primarna korporativna tipografija Utsaah Bold je uporabljena v logotipu Šolskega centra Celje, v določenih delih zunanjega in notranjega označevanja in v ostalih poslovnih tiskovinah.
Utsaah Bold:

Sekundarna tipografija Calibri se uporablja pri pisanju v obstoječe tiskovine, na spletu, pri oblikovanju računalniških predlog in pri vpisovanju (tipkanju) teksta v elektronske predloge. Calibri:

 

IZBOR TIPIČNIH BARV

Primarni barvi logotipa Šolski center Celje sta temno modra in siva.
Vse barve so določene po barvnem sistemu Pantone, štiribarvnem tisku (CMYK), v barvnem prostoru (RGB) in njegovem šestnajstiškem zapisu (hex).
temno modra

PANTONE:
295 C

CMYK:
100, 70, 8, 54

RGB:
0, 47, 95

hex:
#002f5f

siva

PANTONE:
7544 C

CMYK:
34, 14, 11, 32

RGB:
137, 150, 160

hex:
#8996a0

ENOTE ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Barve sedmih enot Šolskega centra Celje so določene po barvnem sistemu Pantone, štiribarvni lestvici (CMYK), v barvnem prostoru (RGB) in njegovem šestnajstiškem zapisu (hex). Gimnazija Lava

 

PANTONE:
1235 C

CMYK:
0, 36, 98, 0

RGB:
255, 182, 18

hex:
#ffb612

SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja

PANTONE:
307 C

CMYK:
100, 22, 2, 18

RGB:
0, 117, 176

hex:
#0075b0

SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

PANTONE:
7496 C

CMYK:
50, 6, 99, 42

RGB:
106, 127, 16

hex:
#6a7f10

SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko

PANTONE:
165 C

CMYK:
0, 72, 100, 0

RGB:
255, 99, 25

hex:
#ff6319

SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije

PANTONE:
Warm Gray 10 C

CMYK:
24, 34, 35, 63

RGB:
118, 106, 98

hex:
#766a62

Višja strokovna šola

 

PANTONE:
201 C

CMYK:
8, 100, 65, 34

RGB:
152, 30, 50

hex:
#981e32

Medpodjetniški izobraževalni center

PANTONE:
2617 C

CMYK:
82, 100, 0, 8

RGB:
73, 14, 111

hex:
#490e6f

 

DOPISNI LIST

Dopisni list je standardne velikosti A4, 210 x 297 mm.
Dopisni list je lahko tiskan ali izdelan kot elektronska predloga.
Za vpis teksta v elektronsko predlogo se uporablja tipografija Calibri Regular, 11/13,2 pt.
Šolski center Celje Gimnazija Lava
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Višja strokovna šola Višješolska prijavna služba
Medpodjetniški izobraževalni center

 

PREDSTAVITEV

Predstavitev je standardne velikosti 16:9, 1920 x 1080 px.
Predstavitev je izdelana kot elektronska predloga.
Za vpis teksta v elektronsko predlogo se uporablja tipografija Calibri.
Šolski center Celje Gimnazija Lava
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Višja strokovna šola Medpodjetniški izobraževalni center

 

ELEKTRONSKI PODPIS

Vsi zaposleni, ki poslovno komunicirajo preko elektronskega naslova, imajo enotno oblikovano
“nogo” – elektronski podpis.
Elektronski podpis sestoji iz logotipa Šolskega centra Celje ter personaliziranih kontaktnih podatkov.
Lep pozdrav
Ime Priimek


ŠOLSKI CENTER CELJE
Pot na Lavo 22, 3000 Celje

F   facebook.com/sccelje/
I    instagram.com/sccelje/
W  sc-celje.si

 

ŠOVA

Šova se imenuje, ker je to “šolska sova”, ki pooseblja modrost in znanje. Na njenem trebuščku pa se nahajajo vse barve naših šol. Je uradna maskota Šolskega centra Celje.
Skip to content